Hvordan ønsker du at se priser?

Vær opmærksom på at alle produkter sælges og betales med moms

Handelsbetingelser

Her er vores handelsbetingelser for udlejning af fadøls udstyr.

Priser

 • Alle priser er inkl. moms.
 • Alle priser er ekskl. pant.
 • Alle priser er netto kontant.
 • For alle lejepriser gælder: Kunden bærer det fulde ansvar for alt udstyr overladt i hans varetægt og må sikre, at tingene er behørigt forsikret samt forsvarligt låst inde, når de ikke er i brug.
 • Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
 • I tilfælde af prisændringer efter bestillingen, vil prisen på afleveringsdagen være gældende.
 • Leverings-/afhentningsomkostningerne er kr. 595,- på hverdage i alm. arbejdstid.
 • Tillæg for levering i højsæsonen juni og december måned kr. 250,-
 • Tillæg for levering i weekend og på helligdage aftales individuelt.
 • Hastegebyr for bestilling mindre end 3 dage for levering er kr. 250,-
 • Leje af udstyr kan kun ske i forbindelse med køb af fadøl.
  • Der tages forbehold for prisfejl og prisændringer på de oplyste priser på hjemmesiden.

Reklamationer

Fadølsforsyningen behandler reklamationer i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

Driftsproblemer

 • I tilfælde af fejl eller driftsproblemer skal vi omgående underrettes. Der er service-vagt ugens 6 første dage (mandag-torsdag kl. 16-22, fredag kl. 16-22 og lørdag kl. 10-22).
 • Reklamationer fremsat efter arrangementets afslutning anerkendes ikke.
 • Der gives ingen godtgørelse for øl, der går til spilde, fx som følge af overskumning eller lækage.
 • Der ydes ingen erstatning for afbrydelse i festen pga. driftsproblemer.
 • Der gives ingen erstatning for følgevirkninger af defekt udstyr eller produkter.
 • Tilkaldes tekniker til problemer, som vi og vort udstyr ikke har del i, opkræves kr. 500,-.
 • Undgå at ændre på kulsyretrykket (det er stillet rigtigt mellem 2-3 bar ved leveringen).

Levering

 • Leveringer og returtagninger finder sted ugens 5 hverdage indenfor almindelig arbejdstid samt lørdage og søndage efter aftale.
 • For at kunne planlægge en rationel køreplan, betinger vi os at kunne levere og afhente indenfor et aftaletidsrum på mindst 4 timer.
 • For at opnå ret til fri-teknisk-service (mandag – lørdag 16:00-22:00) er det en betingelse, at vi har opstillet udstyret på slut brugsstedet, samt at det har været strømtilsluttet siden da (mindst i 3 timer).
 • Kunden skal sørge for 230V (med jord) strøm tilgængeligt umiddelbart ved tappestedet.
 • Leverancen omfatter selve fadølskøleren, én tappehane, én kulsyre og fustager samt evt. plastikkrus og kasser med øl og/eller vand.
 • Klapbarer og parasoller kan lejes.
 • Vi forbeholder os ret til, ved udsolgt situationer, at levere et tilsvarende produkt.
 • Hele leverancen skal betales ved leveringen, medmindre andet er aftalt forudgående. Vi modtager kun Dankort og kontanter.
 • Forgæves kørsel koster mindst kr. 250,- ekstra.
 • Ved levering på svært tilgængelige steder eller på etager uden elevator, er det en betingelse, at kunden stiller effektiv hjælp til rådighed for indbæring.
  Da udstyr og varer er omfangsrige og tunge, kræver chaufførernes arbejdsmiljø, at man kan bruge sækkevogn og andet transportudstyr helt frem til opstillingsstedet.
 • Vi fralægger os et hvert ansvar for mærker og ridser i gulve og karme, ved ind- og udbæring af udstyr og varer.
 • Det er kundens ansvar at sørge for afdækning til imødegåelse af ølspild, trykmærker/snavs fra udstyr, varer og personer.
 • Leveres kun i Danmark. Skal der leveres til ikke-brofaste øer, forbeholder vi os ret til at pålægge kunden færgeudgiften.

Bestilling

Efter endt telefonisk ordreafgivelse opfordres kunden til at få ordren oplæst. Det er vore noteringer, der gælder i evt. tvivlsspørgsmål.

Ændringer i bestilling kan uden meromkostninger ske frem til 3 dage før den aftalte levering.

Afhentning

 • Manglende emballage (tomme fustager, kasser og flasker) skal betales kontant.
 • Forgæves kørsel koster kr. 250,- ekstra.
 • Alle fustager med brudt forsegling (uanset indhold) skal afregnes til fuld pris.
 • Fustager med påstået dårligt øl refunderes kun, hvis der maksimum er taget 5 liter af fustagen, og det pågældende bryggeris laboratorium anerkender fejl.
 • Manglende udstyr (topskilte, kulsyreflasker, spildbakker, barer, fustager, anlæg mm.) faktureres straks.
 • Du har fuld returret på de bestilte varer. For at du kan gøre brug af returretten, skal varen være intakt, og fustager skal være forsynet med ubrudt støvlåg, og al originalemballage skal være vedlagt.
 • Alle returnerede varer pålægges et returgebyr på kr. 70,- pr. fustage og kr. 10,- pr. kasse.

Fadølsforsyningen Nordsjællands dataansvar til privatkunder.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den data ansvarlige.

Fadølsforsyningen Nordsjællands er dataansvarlig og vi sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Fadølsforsyningen Nordsjælland

Ambolten 1, 2970 Hørsholm

CVR: 28423233

Mail: kontor@bennekovs.dk

Website: fadnord.dk

Kontaktperson: Charlotte Bennekov

Tlf: 45161222

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger :

 1. Kundeoplysninger :
 • Almindelige personoplysninger
 • Registrerings og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 1. Orderoplysninger
 • Antal købte enheder, leveringdato, returdato, fakturahistorik

Her indsamler vi oplysninger fra.

Vi får oplysningerne fra dig ved bestilling af ordre, via nettet/hjemmeside, mail eller telefon, herefter oprettes en oprettes ordren med oplysningerne af os.

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine persondataoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål som er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

I forbindelse med ønske om transport af fadøl, vil oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, antal bestilte varer blive videregivet til vores chauffører.

Vi videregiver IKKE personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger.

Data opbevares i ERP på lokal server.

Data kan anmodes slettet, 5 år efter sidste bogførte faktura/indbetaling.

Dine rettigheder.

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig.

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt så muligt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen i privatlivspolitikken blive ændret.
 • Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Book et møde

Book et møde

Bliv ringet op

Bliv ringet op
LUK